info@mavira.ir

34 30 30 91 021

تهران، مرکز خرید پاسداران، بخش اداری، واحد 12

17:00 - 9:00

انواع اثبات اجتماعی آنچه آنها را م Effثر می کند

ما با ملت مستضعف و صالح نکوهش می کنیم و از مردانی که چنان فریب خورده و آزمایشی هستند که با جذابیت های لذت لحظه ای تحقق یافته اند و چنان از اشتیاق کور شده اند ، متنفر هستند که نمی توانند درد و مشکلی را که پیش بینی می کنند پیش بینی کنند. تشخیص… ادامه خواندن انواع اثبات اجتماعی آنچه آنها را م Effثر می کند